Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice (Camera a treia) din 8 iulie 2009 - Sevenier/Comisia

(Cauza F-62/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Încetarea definitivă a raporturilor de muncă- Demisie -Cerere de retractare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Roberto Sevenier (Paris, Franţa) (reprezentant: É. Boigelot, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: J. Currall şi D. Martin, agenţi)

Obiectul cauzei

Anularea deciziei Comisiei de respingere a cererii reclamantului având ca obiect, pe de o parte, retractarea cererii sale de demisie și, pe de altă parte, sesizarea comisiei medicale și, în consecință, de respingere a cererii de reintegrare a reclamantului în cadrul Comisiei Europene cu reconstituirea carierei începând cu data demisiei.

Dispozitivul ordonanţei

Respinge acţiunea ca vădit inadmisibilă.

Obligă pe domnul Sevenier la plata cheltuielilor de judecată.

Constată că nu este necesar să se pronunţe asupra cererii de intervenţie.

Consiliul Uniunii Europene suportă propriile cheltuieli de judecată aferente cererii de intervenţie.

____________

1 - JO C 247, 27.9.2008 p. 25.