Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence (tretji senat) z dne 8. julija 2009 - Sevenier proti Komisiji

(Zadeva F-62/08)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Prenehanje delovnega razmerja - Odstop - Zahteva za umik)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Roberto Sevenier (Pariz, Francija) (zastopnik: É. Boigelot, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Currall in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bila zavrnjena zahteva tožeče stranke za umik njene ponudbe za odstop ter za predložitev njene zadeve zdravstveni komisiji, in s tem zahteva za ponovno zaposlitev tožeče stranke v Evropski komisiji s ponovno vzpostavitvijo kariere od datuma njenega odstopa.

Izrek sklepa

Tožba se zavrže kot očitno nedopustna.

R. Sevenier nosi stroške.

O predlogu za intervencijo ni treba odločiti.

Svet Evropske unije nosi svoje stroške, ki so nastali zaradi predloga za intervencijo.

____________

1 - UL C 247, 27.9.2008, str. 25.