Language of document :

2009. szeptember 14-én benyújtott kereset - Bart Nijs kontra Európai Számvevőszék

(F-77/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Bart Nijs (Bereldange, Luxembourg) (képviselő: Fränk Rollinger ügyvéd)

Alperes: Európai Számvevőszék

A jogvita tárgya és leírása

Az Európai Számvevőszék ad hoc bizottsága által a felperes nyugdíjjogok csökkentése nélküli, 2009. február 1-jével hatályos hivatalvesztéséről szóló, 2009. január 15-én hozott határozat megsemmisítése iránti kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék elsődlegesen semmisítse meg az Európai Számvevőszék ad hoc bizottsága által a felperes nyugdíjjogok csökkentése nélküli, 2009. február 1-jével hatályos hivatalvesztéséről szóló, 2009. január 15-én hozott határozatot;

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Számvevőszék 2007. szeptember 20-i, 81-2007. sz. határozatát, amelyben ad hoc bizottságot ruház fel a kinevezésre jogosult hatóság hatásköreivel;

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az ad hoc bizottság által hozott összes előkészítő határozatot, különösen az igazgatási vizsgálat megindítására irányuló 2007. október 22-i és 29-i, 2007. november 23-i és 2008. június 12-i határozatokat;

A Közszolgálati Törvényszék, amennyiben nem ad helyt az elsődlegesen előterjesztett megsemmisítés iránti kérelmeknek, másodlagosan állapítsa meg, hogy az Európai Számvevőszék ad hoc bizottsága által 2009. január 15-én hozott szankció a tisztviselők személyzeti szabályzatának 10. cikke alapján a fentiekben kifejtett okokból túlzottan szigorú;

A Közszolgálati Törvényszék utalja vissza az ügyet Európai Számvevőszék más összetételben eljáró kinevezésre jogosult hatósága elé, egyébként, amennyiben azt ténylegesen szükségesnek véli, határozzon meg a tényállásnak jobban megfelelő szankciót;

A Közszolgálati Törvényszék másodlagosan kifejezetten állapítsa meg, hogy a jelen ügyben - a fentiekben kifejtettek szerint - nem tartották tiszteletben az ésszerű eljárási határidő elvét, illetve hogy arra adott esetben legyenek tekintettel a szankció meghatározásánál;

A Közszolgálati Törvényszék az alperest kötelezze a költségek viselésére.

____________