Language of document :

Tožba, vložena 14. septembra 2009 - Nijs proti Evropskemu računskemu sodišču

(Zadeva F-77/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Bart Nijs (Bereldange, Luksemburg) (zastopnik: Fränk Rollinger, odvetnik)

Tožena stranka: Evropsko računsko sodišče

Predmet in opis spora

Predlog za razglasitev ničnosti odločbe ad hoc odbor Evropskega računskega sodišča z dne 15. januarja 2009 o odstavitvi tožeče stranke brez znižanja pokojnine z veljavnostjo od 1. februarja 2009.

Predlogi tožeče stranke

Primarno, razglasi naj se ničnost odločbe ad hoc odbora Evropskega računskega sodišča z dne 15. januarja 2009 o odstavitvi tožeče stranke brez znižanja pokojnine z veljavnostjo od 1. februarja 2009;

razglasi naj se ničnost odločbe Evropskega računskega sodišča 81-2007 z dne 20. septembra 2007, s katero je pooblastila, ki jih ima OPI, podelilo ad hoc odboru;

razglasi naj se ničnost vseh pripravljalnih odločb, ki jih je sprejel ta ad hoc odbor, zlasti tistih z dne od 22. do 29. oktobra 2007, z dne 23. novembra 2007 in z dne 12. junija 2008 o začetku upravne preiskave;

podredno, če Sodišče za uslužbence ne bi ugodilo primarnim predlogom za razglasitev ničnosti, naj se ugotovi, da je sankcija, ki jo je ad hoc odbor Evropskega računskega sodišča izrekel 15. januarja 2009, glede na člen 10 Priloge IX h Kadrovskim predpisom za uradnike zaradi zgoraj navedenih razlogov veliko prestroga;

zadevo naj se odstopi drugače sestavljenemu OPI Evropskega računskega sodišča ali naj se izreče sankcija - če je ta res potrebna - ki bo veliko bolj prilagojena dejstvom;

še bolj podredno, izrecno naj se ugotovi, da v zgoraj navedenem primeru ni bilo spoštovano načelo razumnega trajanja postopka in naj se to upošteva ob izreku morebitne sankcije

toženi stranki naj se naloži plačilo stroškov.

____________