Language of document :

Žaloba podaná dne 22. září 2009 - Schlienger v. Komise

(Věc F-79/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Marc Schlienger (Muchamiel, Španělsko) (zástupci: L. Levi a M. Vandenbussche, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení jednak rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování (OOJ) ze dne 15. prosince 2008 doručeného dne 16. ledna 2009, kterým byla zamítnuta žádost žalobce uznat jako nemoc z povolání nemoc, kterou je postižen, ve smyslu článku 73 služebního řádu, a jednak v případě potřeby návrh na zrušení rozhodnutí ze dne 11. června 2009, kterým byla zamítnuta stížnost žalobce

Návrh na zaplacení 12 000 eur za utrpěnou nemajetkovou újmu.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ ze dne 15. prosince 2008 doručeného dne 16. ledna 2009, kterým byla zamítnuta žádost žalobce uznat jako nemoc z povolání nemoc, kterou je postižen, ve smyslu článku 73 služebního řádu;

v případě potřeby zrušit rozhodnutí ze dne 11. června 2009, kterým byla zamítnuta stížnost;

uložit žalobkyni zaplacení 12 000 eur za utrpěnou nemajetkovou újmu;

uložit žalované náhradu nákladů řízení.

____________