Language of document :

Kanne 22.9.2009 - Schlienger v. Euroopan yhteisöjen komissio

(Asia F-79/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Schlienger (Muchamiel, Espanja) (edustajat: asianajajat L. Levi ja M. Vandenbussche)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Yhtäältä nimittävän viranomaisen 15.12.2008 tekemän päätöksen, joka on vastaanotettu 16.12.2008 ja jolla hylätään kantajan vaatimus tunnustaa hänen sairautensa henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitetuksi ammattitaudiksi, kumoamista koskeva vaatimus ja toisaalta 11.6.2009 tehdyn päätöksen, jolla hylätään kantajan kantelu, kumoamista tarpeellisilta osin koskeva vaatimus

Vaatimus 12 000 euron vahingonkorvauksen saamiseksi korvauksena henkisestä kärsimyksestä

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 15.12.2008 tekemä päätös, joka on vastaanotettu 16.12.2008 ja jolla hylätään kantajan vaatimus tunnustaa hänen sairautensa henkilöstösääntöjen 73 artiklassa tarkoitetuksi ammattitaudiksi, on kumottava

11.6.2009 tehty päätös, jolla hylätään kantajan kantelu, on kumottava tarpeellisilta osin

vastaaja on velvoitettava maksamaan 12 000 euroa korvauksena henkisestä kärsimyksestä

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________