Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 22. septembrī - Schlienger/Komisija

(lieta F-79/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Marc Schlienger, Muchamiel (Spānija) (pārstāves - L. Levi un M. Vandenbussche, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Lūgums, pirmkārt, atcelt 2008. gada 15. decembra iecēlējinstitūcijas lēmumu, kurš tika saņemts 2009. gada 16. janvārī un ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums viņa slimību atzīt par arodslimību Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē, un, otrkārt, ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 11. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja sūdzība.

Prasība par zaudējumu atlīdzību EUR 12 000 apmērā ciestā morālā kaitējuma atlīdzināšanai.

Prasītāja prasījumi:

atcelt 2008. gada 15. decembra iecēlējinstitūcijas lēmumu, kurš tika saņemts 2009. gada 16. janvārī un ar kuru tika noraidīts prasītāja lūgums viņa slimību atzīt par arodslimību Civildienesta noteikumu 73. panta izpratnē;

ciktāl nepieciešams, atcelt 2009. gada 11. jūnija lēmumu, ar kuru tika noraidīta prasītāja sūdzība;

piespriest atbildētājai samaksāt summu EUR 12 000 apmērā kā atlīdzību par morālo kaitējumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________