Language of document :

Acțiune introdusă la 22 septembrie 2009 - Schlienger/Comisia

(Cauza F-79/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Marc Schlienger (Muchamiel, Spania) (reprezentanți: L. Levi și M. Vandenbussche, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare, pe de o parte, a deciziei AIPN din 15 decembrie 2008, primită la 16 ianuarie 2009, de respingere a cererii reclamantului de recunoaștere drept boală profesională, în sensul articolului 73 din Statutul funcționarilor, a afecțiunii de care suferă și, pe de altă parte, în măsura în care este necesar, cerere de anulare a deciziei din 11 iunie 2009 de respingere a reclamației reclamantului.

Cerere de daune interese în valoare de 12 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral suferit.

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN din 15 decembrie 2008, primită la 16 ianuarie 2009, de respingere a cererii sale de recunoaștere drept boală profesională, în sensul articolului 73 din Statutul funcționarilor, a afecțiunii de care suferă;

în măsura în care este necesar, anularea deciziei din 11 iunie 2009 de respingere a reclamației;

obligarea pârâtei la plata unei sume de 12 000 de euro pentru repararea prejudiciului moral;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

____________