Language of document :

Žaloba podaná dne 26. září 2009 - Lenz v. Komise

(Věc F-80/09)

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Erika Lenz (Osnabrück, Německo) (zástupci: J. Römer a V. Lenz, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise ze dne 4. května 2009 o nepřevzetí nákladů na léčbu žalobkyně léčitelem

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí žalované ze dne 4. května 2009 ve formě rozhodnutí o odvolání ze dne 8. července 2009 a uložit žalované, aby nahradila žalobkyni 85 % nákladů na léčitele ve výši 297 eur, zde tedy ve výši 253 eur.

určit, že žalovaná je povinna nahradit žalobkyni všechny léčebné náklady ve formě honorářů léčitele, které vznikly po 1. dubnu 2009,

uložit žalované náhradu nákladů řízení, jakož i nákladů právního zastoupení žalobkyně vzniklých před soudním řízením a během něho.

____________