Language of document :

Sag anlagt den 26. september 2009 - Lenz mod Kommissionen

(Sag F-80/09)

Processprog: tysk

Parter

Sagsøger: Erika Lenz (Osnabrück, Tyskland) (ved Rechtsanwälte J. Römer og V. Lenz)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullationssøgsmål vedrørende Kommissionens afgørelse af 4. maj 2009 om ikke at refundere sagsøgerens udgifter til behandling ved en naturlæge.

Sagsøgerens påstande

Sagsøgeren har nedlagt følgende påstande:

Kommissionens afgørelse af 4. maj 2009 i form af klageafgørelsen af 8. juli 2009 ophæves og Kommissionen tilpligtes at tildele sagsøgeren dækning for 85% af udgifterne til naturlægen, dvs. 253 EUR af i alt 297 EUR.

Det fastslås, at Kommissionen er forpligtet til at godtgøre samtlige udgifter som følge af sygdom, i form af honorarer til naturlægen, afholdt af sagsøgeren efter den 1. april 2009.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger samt sagsøgerens advokatudgifter i relation til hele den administrative procedure og proceduren for Retten.

____________