Language of document :

26. septembril 2009 esitatud hagi - Lenz versus komisjon

(Kohtuasi F-80/09)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Erika Lenz (Osnabrück, Saksamaa) (esindajad: advokaadid J. Römer ja V. Lenz)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Tühistada komisjoni 4. mai 2009. aasta otsus, millega otsustati jätta hagejale hüvitamata talle füsioterapeudi teenuse kasutamisega tekkinud kulud.

Hageja nõuded

Tühistada kostja 4. mai 2009. aasta otsus, mis sisaldub 8. juulil 2009 kaebuse kohta tehtud otsuses ning kohustada kostjat hüvitama 85% füsioterapeudi teenusele kulunud 297 euro suurusest summast, see tähendab kokku 253 eurot;

tuvastada, et kostja on kohustatud hüvitama hagejale kõik pärast 1. aprilli 2009 seoses füsioterapeudi teenusega tekkinud ravikulud;

mõista kohtukulud ning hagejal nii enne kohtumenetlust kui ka kohtumenetluse jooksul advokaadi õigusabile kulunud summad välja kostjalt.

____________