Language of document :

Kanne 26.9.2009 - Lenz v. komissio

(Asia F-80/09)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Erika Lenz (Osnabrück, Saksa) (edustajat: Rechtsanwalt J. Römer ja Rechtsanwalt V. Lenz)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

On kumottava 4.5.2009 tehty komission päätös, jolla kieltäydyttiin korvaamasta kustannukset, jotka kantajalle oli aiheutunut luontaishoitajan antamasta hoidosta

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

kumotaan vastaajan 4.5.2009 tekemä päätös sellaisena, kuin se on valitukseen 8.7.2009 annetussa päätöksessä, ja velvoitetaan vastaaja suorittamaan 85 prosenttia luontaishoitajan antamasta hoidosta, jotka olivat 297 euroa, toisin sanoen 253 euroa

todetaan, että vastaaja on velvollinen korvaamaan kantajalle kaikki 1.4.2009 jälkeen luontaishoitajan antamasta hoidosta kustannuksina aiheutuneet sairaudenhoitokulut

vastaaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut sekä kantajalle ennen tuomioistuinkäsittelyä aiheutuneet asianajokulut.

____________