Language of document :

Acțiune introdusă la 26 septembrie 2009 - Lenz/Comisia

(Cauza F-80/09)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamantă: Erika Lenz (Osnabrück, Germania) (reprezentanți: J. Römer şi V. Lenz, avocați)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Cerere de anulare a unei decizii a Comisiei din 4 mai 2009 de a nu suporta costurile aferente tratamentului prescris reclamantei de către un naturopat

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei pârâtei din 4 mai 2009, adoptată sub forma unei decizii de soluționare a reclamației, din 8 iulie 2009, și obligarea pârâtei să acorde rambursarea, în limita a 85 %, a costurilor aferente naturoterapiei în valoare totală de 297 de euro, și anume să ramburseze suma de 253 de euro;

constatarea faptului că pârâta este obligată să ramburseze reclamantei toate cheltuielile ocazionate de boală având legătură cu onorariile naturopatului, ulterioare datei de 1 aprilie 2009;

obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată ocazionate de procedură, precum și a cheltuielilor aferente onorariului avocatului efectuate pentru apărarea reclamantei, atât în etapa precontencioasă, cât și în cea contencioasă.

____________