Language of document :

Talan väckt den 26 september 2009 - Lenz mot kommissionen

(Mål F-80/09)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Erika Lenz (Osnabrück, Tyskland) (ombud: advokaterna J. Römer och V. Lenz)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 4 maj 2009 att inte ersätta sökandens kostnader för behandling hos naturläkare.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara kommissionens beslut av den 4 maj 2009, vilket fattades med anledning av ett klagomål av den 8 juli 2009, och förplikta kommissionen att ersätta 85 procent av naturläkarkostnaderna på 297 euro, det vill säga 253 euro,

fastställa att kommissionen är skyldig att ersätta sökandens samtliga sjukvårdskostnader i form av naturläkarkostnader som uppkommit efter den 1 april 2009,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna samt sökandens advokatkostnader i såväl det administrativa förfarandet som domstolsförfarandet.

____________