Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 4. juuni 2009. aasta määrus - De Britto Patricio-Dias versus komisjon

(Kohtuasi F-56/08)1

(Avalik Teenistus - Ametnikud - Ühine ravikindlustusskeem - Ülalpeetavate laste kaetus ühise ravikindlustusskeemi esmase skeemiga - Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: De Britto Patricio-Dias (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat L. Massaux)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus jätta rahuldamata hageja taotlus, et tema lapsed oleksid kaetud esmase skeemiga.

Kohtumääruse resolutsioon

1.     Jätta De Britto Patricio-Diasi hagi ilmselge vastuvõetamatuse tõttu läbivaatamata.

2.     Mõista kohtukulud välja De Britto Patricio-Diasilt.

____________

1 - ELT C 209, 15.8.2008, lk 74.