Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys (ensimmäinen jaosto) 4.6.2009 - De Britto Patricio-Dias v. komissio

(Asia F-56/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Yhteinen sairausvakuutusjärjestelmä - Huollettavana olevien lasten ensisijainen kuuluminen yhteisen sairausvakuutusjärjestelmän piiriin - Valituksen puuttuminen - Tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvä puuttuminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Jorge De Britto Patricio-Dias (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Massaux)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: J. Currall ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Nimittävän viranomaisen sellaisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan hakemus ensisijaisen järjestelmän soveltamisesta hänen lapsiinsa

Määräysosa

De Britto Patricio-Diasin kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat.

De Britto Patricio-Dias velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 209, 15.8.2008, s. 74.