Language of document :

Sklep predsednika Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 4. junija 2009 - De Britto Patricio-Dias proti Komisiji

(Zadeva F-56/08)1

(Jani uslužbenci - Uradniki - Skupni sistem zdravstvenega zavarovanja - Upravičenost vzdrževanih otrok do primarnega zdravstvenega zavarovanja iz skupnega sistema zdravstvenega zavarovanja - Neobstoj pritožbe - Očitna nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: De Britto Patricio-Dias (Bruselj, Belgija) (zastopnik: L. Massaux, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: J. Curral in D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti odločbe OPI o zavrnitvi predloga tožeče stranke, da so njeni otroci upravičeni do primarnega zdravstvenega zavarovanja.

Izrek sklepa

Tožba J. de Britto Patricio-Dias se zavrže kot očitno nedopustna.

J. de Brittu Patricio-Diasu se naloži plačilo stroškov.

____________

1 - UL C 209, 15.8.2008, str. 74.