Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tas-7 ta' Ottubru 2009 - Marcuccio vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-3/081)

(Servizz pubbliku - Uffiċjali - Rijfut ta' istituzzjoni li tittraduċi deċiżjoni - Rikors manifestament infondat fid-dritt - Artikolu 94 tar-Regoli tal-Proċedura)

Lingwa tal-kawża:It-Taljan

Partijiet

Rikorrent: Luigi Marcuccio (Tricase, l-Italja) (rappreżentant: G. Cipressa, avukat)

Konvenuta: Il-Kummissjoni tal-Komunitajiet Ewropej (rappreżentanti: J. Currall u C. Berardis-Kayser, aġenti, assistiti minn A. Dal Ferro, avukat)

Suġġett

Annullament tad-deċiżjoni li ma tiġix tradotta nota fil-lingwa magħżula mir-rikorrent - Talba għad-danni.

Dispożittiv

Ir-rikors ta' L. Marcuccio huwa miċħud bħala manifestament infondat fid-dritt.

L. Marcuccio huwa kkundannat għall-ispejjeż.

L. Marcuccio huwa kkundannat iħallas lit-Tribunal għas-Servizz Pubbliku s-somma ta' EUR 1 000.

____________

1 - ĠU C 64, 0.8.03.2008, p. 68.