Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou (první senát) službu ze dne 7. července 2009 - Lebedef v. Komise

(Věc F-39/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Dovolená za kalendářní rok - Činnosti zástupce zaměstnanců - Dočasné přidělení poloviny pracovního úvazku pro účely odborového zastoupení - Činnosti spojené se zastupováním stanoveným služebním řádem - Neomluvená nepřítomnost - Snížení nároků na dovolenou za kalendářní rok - Článek 60 služebního řádu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Giorgio Lebedef (Seningerberg, Lucembursko) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná : Komise Evropských společenství (zástupci: G. Berscheid a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení několika rozhodnutí týkajících se snížení nároků žalobce na dovolenou pro rok 2007 o 32 dnů.

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

G. Lebedef ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 158, 21.6.2008, s. 27..