Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. juuli 2009. aasta otsus - Lebedef versus komisjon

(Kohtuasi F-39/08)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Põhipuhkus - Personali esindamine - Poole kohaga lähetus ametiühingu esindamise ülesannete täitmiseks - Personalieeskirjades ette nähtud esindusülesannete täitmine - Loata puudumine - Lahutamine põhipuhkusest - Personalieeskirjade artikkel 60)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxembourg) (esindaja: advokaat F. Frabetti)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad G. Berscheid ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada mitu otsust, millega lahutati hageja 2007. aasta puhkusest 32 päeva.

Kohtuotsuse resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja G. Lebedefilt.

____________

1 - ELT C 158, 21.6.2008, lk 27.