Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.7.2009 - Lebedef v. komissio

(Asia F-39/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Vuosiloma - Henkilöstön edustamiseen liittyvät tehtävät - Osa-aikainen tehtävistä vapauttaminen ammattiyhdistystoimintaa varten - Henkilöstön henkilöstösääntöjen mukaiseen edustamiseen liittyvät tehtävät - Luvaton poissaolo - Vuosilomaoikeuksien vähentäminen - Henkilöstösääntöjen 60 artikla)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (edustaja: asianajaja F. Frabetti)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: G. Berscheid ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Niiden useiden päätösten kumoaminen, jotka koskevat 32 päivän vähentämistä kantajalle vuoden 2007 osalta kertyvistä lomaoikeuksista.

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Lebedef vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 158, 21.6.2008, s. 27.