Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2009. július 7-i ítélete - Lebedef kontra Bizottság

(F-39/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Éves rendes szabadság - A személyi állomány képviselőjeként végzett tevékenység - Az éves rendes szabadságból történő levonás - A személyzeti szabályzat 60. cikke)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: GiorgioLebedef (Senningerberg, Luxemburg) (képviselő(k): F. Frabetti ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: G. Berscheid és K. Herrmann meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2007. évi szabadságából 32 nap levonására vonatkozó több határozat megsemmisítése.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

Giorgio Lebedef köteles viselni az összes költséget.

____________

1 - HL C 158., 2008.6.21., 27. o.