Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 7 iulie 2009 - Lebedef/Comisia

(Cauza F-39/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Concediu anual - activităţi de reprezentant al personalului - Detașare într-o activitate cu jumătate de normă în vederea reprezentării sindicale - Activităţi de reprezentare statutară - Absenţă nemotivată - Deducere din dreptul la concediu anual - Articolul 60 din statut)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (reprezentant: F. Frabetti, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: G. Berscheid şi K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea mai multor decizii privind deducerea a 32 de zile din perioada de concediu la care reclamantul avea dreptul pentru anul 2007.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Domnul Lebedef suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 158, 21.6.2008, p. 27.