Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 7 juli 2009 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-39/08)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Årlig semester - Verksamhet som personalrepresentant - Tjänstledighet på halvtid för facklig representation - Föreskriven representationsverksamhet - Otillåten frånvaro - Avdrag från årlig semesterrätt - Artikel 60 i tjänsteföreskrifterna)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luxemburg) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: G. Berscheid och K. Herrmann)

Saken

Ogiltigförklaring av ett flertal beslut som avser avdrag med 32 dagar från sökandens semesterrätt för året 2007.

Domslut

Talan ogillas.

Giorgio Lebedef ska ersätta rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 158, 21.6.2008, s. 27