Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 7. října 2009 - Pappas v. Komise

(Věc F-101/08)1

"Veřejná služba - Úředníci - Důchody - Převod nároků na důchod nabytých před vstupem do služeb Společenství do systému Společenství- Odnětí - Přípustnost - Odchod do důchodu ve služebním zájmu - Výše důchodu"

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Spyridon Pappas (Brusel, Belgie) (zástupci: L. Barattini a G. Mavros, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: D. Martin a K. Herrmann, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí Úřadu pro správu a vyplácení individuálních nároků, kterým se stanoví žalobcův nárok na starobní důchod, a výpočtu odsloužených let započitatelných pro účely stanovení tohoto nároku.

Výrok rozsudku

1)    Žaloba se zamítá.

2)    S. Pappasovi se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 44, 21. 2. 2009, s. 77.