Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 7. oktoobri 2009. aasta otsus - Pappas versus komisjon

(Kohtuasi F-101/08)1

(Avalik teenistus - Ametnik - Pensionid - Enne ühenduste juures teenistusse asumist omandatud pensioniõiguste ülekandmine ühenduse süsteemi - Tühistamine - Vatsuvõetavus - Teenistuse huvides teenistusest vabastamine - Pensioni suurus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Spyridon Pappas (Brüssel, Belgia) (esindajad: advokaadid L. Barattini ja G. Mavros)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon (esindajad: D. Martin ja K. Herrmann)

Kohtuasja ese

Nõue tühistada üksikisikute rahaliste õiguste haldus- ja maksetalituse otsus kinnitada hageja vanaduspensioniõigused ja nende õiguste arvutamisel arvesse võetava pensioniõigusliku staaži aastate arvu arvutamine.

Otsuse resolutiivosa

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja S. Pappaselt.

____________

1 - ELT C 44, 21.2.2009, lk 77.