Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 7.10.2009 - Pappas v. komissio

(Asia F-101/08)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Eläkkeet - Ennen yhteisöjen palvelukseen tuloa kertyneiden eläkeoikeuksien siirto yhteisön järjestelmään - Peruuttaminen - Tutkittavaksi ottaminen - Tehtävistä vapauttaminen viranhoitoon liittyvien seikkojen vuoksi - Eläkkeen määrä)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Spyridon Pappas (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat L. Barattini ja G. Mavros)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: D. Martin ja K. Herrmann)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilökohtaisten etuuksien hallinto- ja maksutoimiston sen päätöksen kumoaminen, jolla vahvistetaan kantajan eläkeoikeudet ja lasketaan näitä oikeuksia vahvistettaessa huomioon otettavat palveluvuodet

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Pappas velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 44, 21.2.2009, s. 77.