Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2009. gada 7. oktobra spriedums - Pappas/Komisija

(lieta F-101/08) 1

Civildienests - Ierēdņi - Pensijas - Tiesību uz pensiju, kas iegūtas pirms darba uzsākšanas Kopienu dienestā, pārnešana uz Kopienu sistēmu - Atvaļināšana - Pieņemamība - Atvaļināšana dienesta interesēs - Pensijas apmērs

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Spyridon Pappas, Brisele (Beļģija) (pārstāvji - L. Barattini un G. Mavros, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija (pārstāvji - D. Martin un K. Herrmann)

Priekšmets

Atalgojuma un individuālo tiesību biroja lēmuma, ar kuru ir noteiktas prasītāja tiesības uz izdienas pensiju un šo tiesību noteikšanai vērā ņemamo izdienas gadu aprēķins, atcelšana

Rezolutīvā daļa:

prasību noraidīt;

Pappas atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 44, 21.02.2009., 77. lpp.