Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice din 7 octombrie 2009 - Pappas/Comisia

(Cauza F-101/08)1

(Funcţie publică - Funcţionari - Pensii - Transferul către regimul comunitar a unor drepturi de pensie dobândite înainte de intrarea în serviciul Comunităţilor - Pensionare - Admisibilitate - Pensionare în interesul serviciului - Cuantumul pensiei)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Spyridon Pappas (Bruxelles, Belgia) (reprezentanți: L. Barattini şi G. Mavros, avocaţi)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanți: D. Martin şi K. Herrmann, agenţi)

Obiectul

Anularea Deciziei Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale care stabilește drepturile la pensie pentru limită de vârstă ale reclamantului și calculează numărul ratelor anuale care trebuie luate în considerare pentru stabilirea acestor drepturi.

Dispozitivul

Respinge acţiunea.

Obligă pe domnul Pappas la plata cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 44, 21.2.2009.