Language of document :

Жалба, подадена на 9 март 2009 г. - De Benedetti-Dagnoni/Съвет

(Дело F-21/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което жалбоподателката не се повишава в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 година и - доколкото е необходимо - на решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко заслуги.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на Органа по назначаването, с което жалбоподателката не се повишава в степен AST 7 в процедурата за повишаване за 2008 година и - доколкото е необходимо - решенията за повишаване в тази степен на длъжностни лица с по-малко заслуги.

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________