Language of document :

Žaloba podaná dne 9. března 2009 - De Benedetti-Dagnoni v. Rada

(Věc F-21/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastnice řízení

Žalobkyně: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Brusel, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí o nepovýšení žalobkyně do platové třídy AST 7 za hodnotící období 2008 a, v případě potřeby, rozhodnutí o povýšení úředníků s menšími zásluhami do této platové třídy

Návrhová žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o nepovýšení žalobkyně do platové třídy AST 7 za hodnotící období 2008 a, v případě potřeby, rozhodnutí o povýšení úředníků s menšími zásluhami do této platové třídy;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________