Language of document :

Tožba, vložena 9. marca 2009 - De Benedetti-Dagnoni proti Svetu

(Zadeva F-21/09)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bruselj, Belgija) (zastopniki: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, odvetniki)

Tožena stranka: Svet Evropske unije

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe, na podlagi katere tožeča stranka ni napredovala v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2008 in, če je nujno, odločb, na podlagi katerih so v ta naziv napredovali uradniki z manj zaslugami.

Predlogi tožeče stranke:

razglasitev ničnosti odločbe OPI, na podlagi katere tožeča stranka ni napredovala v naziv AST 7 v napredovalnem obdobju 2008, in če je nujno, odločb, na podlagi katerih so v ta naziv napredovali uradniki z manj zaslugami;

naložitev plačila stroškov Svetu Evropske unije.

____________