Language of document :

Talan väckt den 9 mars 2009 - De Benedetti-Dagnoni mot rådet

(Mål F-21/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Rosangela De Benedetti-Dagnoni (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 i befordringsförfarandet för år 2008 och, om så är nödvändigt, av besluten att befordra mindre meriterade tjänstemän till denna lönegrad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST 7 i befordringsförfarandet för år 2008 och, om så är nödvändigt, ogiltigförklara besluten att befordra mindre meriterade tjänstemän till denna lönegrad och

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________