Language of document :

Жалба, подадена на 9 март 2009 г. - Marie-Hélène Willigens/Съвет

(Дело F-22/09)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет и описание на спора

Отмяна на решението жалбоподателката да не бъде повишена в степен AST 7 в процедурата за повишение за 2008 година и - доколкото е необходимо - на решенията за повишение в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени решението на органа по назначаването жалбоподателката да не бъде повишена в степен AST 7 в процедурата за повишение за 2008 година и - доколкото е необходимо - на решенията за повишение в тази степен на длъжностните лица с по-малко заслуги,

да се осъди Съвета на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________