Language of document :

Žaloba podaná dne 9. března 2009 - Marie-Hélène Willigens v. Rada Evropské unie

(Věc F-22/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobkyně: Marie-Hélène Willigens (Glabais, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST7 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně

Návrhové žádání žalobkyně

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování nepovýšit žalobkyni do platové třídy AST7 za hodnotící období 2008, a v rozsahu, v němž je to nezbytné, i rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky, kteří si to zaslouží méně;

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________