Language of document :

Rikors ippreżentat fid-9 ta' Marzu 2009 - Marie-Hélène Willigens vs Il-Kunsill

(Kawża F-22/09)

Lingwa tal-kawża: Il-Franċiż

Partijiet

Rikorrenti: Marie-Hélène Willigens (Glabais, il-Belġju) (rappreżentanti: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Konvenut: Il-Kunsill tal-Unjoni Ewropea

Suġġett u deskrizzjoni tal-kawża

Annullament tad-deċiżjoni li r-rikorrenti ma tingħatax promozzjoni għall-grad ta' AST 7 fil-proċedura ta' promozzjoni 2008 u, sa fejn huwa meħtieġ, tad-deċiżjonijiet li jiġu promossi għal dan il-grad uffiċjali inqas meritevoli.

Talbiet tar-rikorrenti

tannulla d-deċiżjoni tal-Awtorità tal-Ħatra li r-rikorrenti ma tingħatax promozzjoni għall-grad ta' AST 7 fil-proċedura ta' promozzjoni 2008 u, sa fejn huwa meħtieġ, id-deċiżjonijiet li jiġu promossi għal dan il-grad uffiċjali inqas meritevoli;

tikkundanna lill-Kunsill tal-Unjoni Ewropea għall-ispejjeż.

____________