Language of document :

Kanne 26.1.2009 - Soerensen Ferraresi v. komissio

(Asia F-5/09)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Asianosaiset

Kantaja: Soerensen Ferraresi (edustaja: asianajaja D. Di Vuolo)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio

Asian kohde ja kuvaus

Vahingonkorvausvaatimus, joka koskee vahinkoja, jotka ovat aiheutuneet kantajalle häneen kohdistuneesta ahdistelusta ja työkyvyttömyyslautakunnan päätöksestä siirtää kantaja viran puolesta työkyvyttömyyseläkkeelle

Kantajan vaatimukset

Kantaja vaatii, että virkamiestuomioistuin

velvoittaa vastaajan korvaamaan kantajalle aiheutuneet fyysiset, henkiset ja taloudelliset vahingot

velvoittaa vastaajaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________