Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 26. janvārī - Soerensen Ferraresi/Komisija

(lieta F-5/09)

Tiesvedības valoda - itāļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Ayo Soerensen Ferraresi, Milāna (Itālija) (pārstāvis - C. Di Vuolo, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Kopienu Komisija

Prasītāja prasījumi:

piespriest atbildētājai atlīdzināt prasītājam nodarīto fizisko, morālo un finansiālo kaitējumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Lūgums atlīdzināt zaudējumus, kas prasītājam radušies morālās vajāšanas un Invaliditātes komisijas pēc pašas ierosmes pieņemtā lēmuma nosūtīt prasītāju pensijā sakarā ar invaliditāti dēļ.

____________