Language of document :

Žaloba podaná 26. januára 2009 - Soerensen Ferraresi/Komisia

(vec F-5/09)

Jazyk konania: taliančina

Účastníci konania

Žalobkyňa: Ayo Soerensen Ferraresi (Miláno, Taliansko) (v zastúpení: C. Di Vuolo, avvocato)

Žalovaná: Komisia Európskych spoločenstiev

Predmet a opis sporu

Návrh na náhradu škody, ktorú žalobkyňa utrpela v dôsledku utrpeného mobbingu a rozhodnutia komisie pre invaliditu umiestniť ju na invalidný dôchodok

Návrhy žalobcu

zaviazať žalovanú na náhradu fyzickej, morálnej a finančnej ujmy, ktorú utrpela žalobkyňa,

zaviazať žalovanú na náhradu trov konania.

____________