Language of document :

Talan väckt den 26 januari 2009 - Soerensen Ferraresi mot kommissionen

(Mål F-5/09)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Sökande: Soerensen Ferraresi (Milano, Italien) (ombud: C. Di Vuolo, avvocato)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ansökan om ersättning för den skada som sökanden lidit till följd av mobbing och av kommissionens beslut att sökanden skulle pensioneras på grund av invaliditet.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

förplikta svaranden att ersätta sökanden för fysisk, ideell och ekonomisk skada,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________