Language of document :

Žaloba podaná dne 16. března 2009 - Van Neyghem v. Rada

(Věc F-25/09)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgie) (zástupci: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Evropské unie

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 v roce povýšení 2008 ,a podle potřeby rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky s menšími zásluhami.

Návrhové žádání žalobce

zrušit rozhodnutí OOJ nepovýšit žalobce do platové třídy AST 7 v roce povýšení 2008, a podle potřeby rozhodnutí povýšit do této platové třídy úředníky s menšími zásluhami

uložit Radě Evropské unie náhradu nákladů řízení.

____________