Language of document :

Sag anlagt den 16. marts 2009 - Van Neyghem mod Rådet

(Sag F-25/09)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgien) (ved avocats S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis og E. Marchal)

Sagsøgt: Rådet for Den Europæiske Union

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af afgørelsen om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2008 og om fornødent annullation af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om ikke at forfremme sagsøgeren til lønklasse AST 7 i forfremmelsesåret 2008 og om fornødent annullation af afgørelserne om at forfremme mindre fortjenstfulde tjenestemænd til denne lønklasse.

Rådet for Den Europæiske Union tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________