Language of document :

16. märtsil 2009 esitatud hagi - Van Neyghem versus nõukogu

(Kohtuasi F-25/09)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu

Hagi ese ja sisu kirjeldus

Esiteks nõue tühistada otsus, millega hageja jäeti 2008. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AST 7 ja teiseks nõue tühistada vajalikus ulatuses otsused, millega edutati sellele palgaastmele vähemate teenetega ametnikud.

Hageja nõuded

Tühistada esiteks ametisse nimetava asutuse otsus, millega hageja jäeti 2008. aasta edutamise raames edutamata palgaastmele AST 7 ja teiseks vajalikus ulatuses otsused, millega edutati sellele palgaastmele vähemate teenetega ametnikud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Liidu Nõukogult.

____________