Language of document :

2009. március 16-án benyújtott kereset - Van Neyghem kontra Tanács

(F-25/09. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J-N. Louis és E. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa

A jogvita tárgya és leírása

Azon határozat megsemmisítése, amellyel a felperesnek a 2003. évi előmeneteli időszakban az AST 7 fokozatba történő előléptetését megtagadták, valamint - amennyiben szükséges - azon határozatok megsemmisítése amelyekkel e fokozatba arra kevésbé érdemes tisztviselőket léptettek elő.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság azon határozatát, amellyel megtagadta a felperesnek a 2003. évi előmeneteli időszakban az AST 7 fokozatba történő előléptetését, valamint - amennyiben szükséges - azon határozatokat, amelyekkel e fokozatba arra kevésbé érdemes tisztviselőket léptettek elő;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Unió Tanácsát kötelezze a költségek viselésére.

____________