Language of document :

Prasība, kas celta 2009. gada 16. martā - Van Neyghem/Padome

(lieta F-25/09)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Kris Van Neyghem, Tienen (Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome

Priekšmets un prāvas apraksts:

Lēmuma nepaaugstināt prasītāju amatā pakāpē AST 7 2008. gada amatā paaugstināšanas ietvaros un, ja nepieciešams, lēmumu paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāku stāžu, atcelšana

Pamati un galvenie argumenti

atcelt iecēlējinstitūcijas lēmumu nepaaugstināt prasītāju amatā pakāpē AST 7 2008. gada amatā paaugstināšanas ietvaros un, ja nepieciešams, atcelt lēmumus paaugstināt šajā pakāpē ierēdņus ar mazāku stāžu;

piespriest Eiropas Savienības Padomei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________