Language of document :

Skarga z dnia 16 marca 2009 r. - Van Neyghem przeciwko Radzie

(Sprawa F-25/09)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (przedstawiciele: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Strona pozwana: Rada Unii Europejskiej

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieawansowaniu skarżącego na stopień AST 7 w w roku 2008 oraz w razie potrzeby decyzji o awansie na ten stopień innych funkcjonariuszy.

Żądania strony skarżącej

Stwierdzenie nieważności decyzji AIPN o nieawansowaniu skarżącego na stopień AST 7 w roku 2008 oraz w razie potrzeby decyzji o awansie na ten stopień innych funkcjonariuszy;

Obciążenie Rady Unii Europejskiej kosztami postępowania.

____________