Language of document :

Acțiune introdusă la 16 martie 2009 - Van Neyghem/Consiliul

(Cauza F-25/09)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocaţi)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei de a nu îl promova pe reclamant în gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2008 și, în măsura în care este necesar, a deciziilor de promovare în acest grad a funcționarilor mai puțin meritorii

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei AIPN de a nu îl promova pe reclamant în gradul AST 7 în cadrul exercițiului de promovare 2008 și, în măsura în care este necesar, a deciziilor de promovare în acest grad a funcționarilor mai puțin meritorii;

obligarea Consiliului Uniunii Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________