Language of document :

Talan väckt den 16 mars 2009 - Van Neyghem mot rådet

(Mål F-25/09)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Kris Van Neyghem (Tienen, Belgien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av beslutet att inte befordra sökanden till lönegrad AST under befordringsförfarandet år 2008 och, i den mån det är nödvändigt, av besluten att befordra mindre förtjänstfulla tjänstemän till denna grad.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att inte befordra sökanden till lönegrad AST under befordringsförfarandet år 2008 och, i den mån det är nödvändigt, besluten att befordra mindre förtjänstfulla tjänstemän till denna grad, och

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

____________