Language of document :

Kanne 9.3.2009 - Juvyns v. neuvosto

(Asia F-20/09)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Marc Juvyns (Bryssel, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja E. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen päätöksen, jolla kantaja on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarpeen mukaan niiden päätösten, joilla vähemmän ansioituneita virkamiehiä on ylennetty tähän palkkaluokkaan, kumoaminen.

Vaatimukset

Päätös, jolla kantaja on jätetty ylentämättä palkkaluokkaan AST 7 vuoden 2008 ylennyskierroksella, ja tarpeen mukaan päätökset, joilla vähemmän ansioituneita virkamiehiä on ylennetty tähän palkkaluokkaan, on kumottava;

Euroopan unionin neuvosto on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________