Language of document :

Žaloba podaná 9. marca 2009 - Juvyns/Rada

(vec F-20/09)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Marc Juvyns (Brusel, Belgicko) (v zastúpení: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Rada Európskej únie

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 7 pre povyšovanie v roku 2008 a v nevyhnutnom rozsahu rozhodnutí o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu nepovýšiť žalobcu do platovej triedy AST 7 pre povyšovanie v roku 2008 a v nevyhnutnom rozsahu rozhodnutia o povýšení do tejto triedy úradníkov, ktorí si to zaslúžili menej,

zaviazať Radu Európskej únie na náhradu trov konania.

____________